חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 אוגדן תכשירים
Aurora קוטלי עשבים > אורורה
קוטל עשבים רחבי עלים במטעים, בדגני חורף, בהכנת שטחים לזריעה ובשטחי בור
גרגרים רחיפים המכילים 40% חומר פעיל
Carfentrazone ethyl
  למסמכים נוספים
AURORA TURBO קוטלי עשבים > אורורה טורבו
קוטל עשבים רחבי עלים בחיטה ובשיבולת שועל
גרגרים מסיסים המכילים 67% מקופרופ + 3.3% קרפנטרזון אתיל
Mecopropp+Carfentrazone-ethyl
  למסמכים נוספים
AMINOBAR קוטלי עשבים > אמינובר
קוטל עשבים רחבי עלים בחיטה, בשיבולת שועל, במטע ובשטחי בור
אבקה מסיסה המכילה 96.9% חומר פעיל
Dimethylamine salt of 2,4-D
  למסמכים נוספים
BORAL קוטלי עשבים > בוראל
קוטל עשבים להדברת עשבים חד שנתיים וגומא הפקעים בחימצה
תרכיז רחיף המכיל 480 גרם חומר פעיל בליטר
Sulfentrazone
  למסמכים נוספים
Golasso קוטלי עשבים > גולאסו
קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה, בשעורה ובשיבולת שועל
גרגרים רחיפים
Florasulam + Tribenuron methyl
  למסמכים נוספים
GLYFOS קוטלי עשבים > גלייפוס
קוטל עשבים כללי להדברת מגוון גדול של עשבים במטעים ולהכנת שטחים
תרכיז נוזלי המכיל 480 גרם מלח איזופרופיל אמין בליטר, מתאים ל 360 גרם בליטר חומצת גלייפוסט פעילה
Glyphosate
  למסמכים נוספים
GLYFORORA קוטלי עשבים > גלייפורורה
קוטל עשבים כללי להדברת עשבים בהכנת שטחים, במטע ובשטחי בור.
תחליב שמן במים
Glyfosate + Carfentrazone ethyl
  למסמכים נוספים
DACTHAL SC קוטלי עשבים > דאקטל תר
קוטל עשבים ברירני קדם הצצה בגידולי שדה ובירקות
תרכיז רחיף המכיל 720 גרם חומר פעיל בליטר
Chlorthal dimethyl
  למסמכים נוספים
DAKOTA קוטלי עשבים > דקוטה
קוטל עשבים להדברת עשבים בגזר, חימצה, חמניות, בטטות,כרפס עלים (סלרי),פטרוסיליה, כוסברה, שמיר, כותנה ואגוזי-אדמה.
תרכיז מתחלב המכיל 250 גרם חומר פעיל בליטר
Flurochloridone
  למסמכים נוספים
TARGET MSMA קוטלי עשבים > טרגט מסמאי
קוטל עשבים כללי להדברת מגוון גדול של עשבים בכותנה, במטעים, בפרדסים ובשטחי בור
תרכיז נוזלי המכיל 480 גרם חומר פעיל בליטר
(Mono Sodium Methane Arsonate (MSMA
  למסמכים נוספים
SYNERGY קוטלי עשבים > סינרג'י
קוטל עשבים להדברת עשבים בחיטה
גרגרים רחיפים המכילים 60% דיקמבה סודיום + 3% טריאסולפורון
Dicamba sodium + Triasulfuron
  למסמכים נוספים
SPOTLIGHT קוטלי עשבים > ספוטלייט
קוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה לפני האסיף, לייבוש עשבייה לפני קציר חימצה ולשרפת חזירים במטע
תחליב שמן במים המכיל 60 גרם חומר פעיל
Carfentrazone ethyl
  למסמכים נוספים
Spirit קוטלי עשבים > ספיריט
קוטל עשבים ברירני למניעת הצצה של עשבים
תרכיז מתחלב
Pendimethalin
  למסמכים נוספים
PANTERA קוטלי עשבים > פנטרה
קוטל עשבים דגניים בגידולים רחבי עלים
תרכיז מתחלב המכיל 40גרם חומר פעיל בליטר
Quizalofop-p-tefuryl
  למסמכים נוספים
CADRE קוטלי עשבים > קדרה
קוטל עשבים להדברת גומא הפקעים ועשבים חד שנתיים באגוזי אדמה
תרכיז נוזלי המכיל 240 גרם חומר פעיל בליטר
Imazapic
  למסמכים נוספים
COMMAND קוטלי עשבים > קומנד
קוטל עשבים להדברת עשבים בפפריקה, פלפל ובטטה
תרחיף קפסולות המכיל 360 גרם חומר פעיל בליטר
Clomazone
  למסמכים נוספים
OHAYO קוטלי מחלות > אוהיו
קוטל מחלות בתפוחי אדמה וגפן ולמניעת מחלות קרקע במילון ותפוחי אדמה ולטיפול מונע בזרעי אגוזי אדמה
תרכיז רחיף המכיל 500 גרם חומר פעיל בליטר
Fluazinam
  למסמכים נוספים
ATEMI EXTRA קוטלי מחלות > אטמי אקסטרה
קוטל מחלות סיסטמי להדברת מיגוון מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
תרכיז נוזלי המכיל 100גרם חומר פעיל בליטר
Cyproconazole
  למסמכים נוספים
BRAVO 720 קוטלי מחלות > בראבו 720
קוטל מחלות להדברת מחלות צמחים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
תרכיז רחיף המכיל 720 גרם חומר פעיל בליטר
Chlorothalonil
  למסמכים נוספים
GOFRITHAR קוטלי מחלות > גופריתר
קוטל מחלות בירקות, מטעים נשירים וגפן ולהדברת אקרית חלודה בהדרים
תרכיז רחיף המכיל 825 גרם חומר פעיל בליטר
Sulfur
  למסמכים נוספים
GALBEN MANCOZEB W.P קוטלי מחלות > גלבן מנקוזב א.ר.
למניעה וכטיפול תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשונים
אבקה רטיבה
Mancozeb + Benalaxyl
  למסמכים נוספים
DACONIL DG קוטלי מחלות > דאקוניל גר
קוטל מחלות להדברת מחלות צמחים בגידולי שדה וירקות
גרגרים רחיפים המכילים 82.5% חומר פעיל
Chlorothalonil
  למסמכים נוספים
Dodine קוטלי מחלות > דודין
קוטל מחלות בתפוח כנגד גרב
תרכיז רחיף המכיל 544 גרם חומר פעיל בליטר
Dodine
  למסמכים נוספים
DOMARK קוטלי מחלות > דומארק
קוטל מחלות סיסטמי להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
תרכיז מתחלב המכיל 100 גרם חומר פעיל בליטר
Tetraconazole
  למסמכים נוספים
DOMARK COMBI קוטלי מחלות > דומארק קומבי
קוטל מחלות להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטע, פרחים ותבלינים
אבקה רחיפה המכילה 1% טטראקונזול + 40% גופרית
Tetraconazole+Sulfur
  למסמכים נוספים
HERCULES קוטלי מחלות > הרקולס
קוטל מחלות להדברה ומניעה של מחלות בהדרים, בגפן, במנגו, ברימון ובעגבניה
תרכיז רחיף המכיל מלח אשלגן זרחיתי 580 גר'/ל' + נחושת אוקסיכלוריד 350 גר'/ל'
Potassium phosphonate + Copper oxychloride
  למסמכים נוספים
VITENE קוטלי מחלות > ויטן
קוטל מחלות להדברת כמשון בתפוחי אדמה
גרגרים רחיפים המכילים 45% חומר פעיל
Cymoxanil
  למסמכים נוספים
TRIMANGOL קוטלי מחלות > טרימנגול
קוטל מחלות להדברת מגוון מחלות בגידולים רבים
גרגרים רחיפים המכילים 75% חומר פעיל
Maneb
  למסמכים נוספים
TERRACLOR קוטלי מחלות > טרכלור
קוטל מחלות להדברת מחלות קרקע בגידולי שדה, ירקות ופרחים
אבקה רטיבה המכילה 75% חומר פעיל
Pentachloronitrobenzene-PCNB
  למסמכים נוספים
TERRACLOR SUPER X קוטלי מחלות > טרכלור סופר X
קוטל מחלות להדברת מחלות קרקע בפרחים
תרכיז מתחלב המכיל 23.2% PCNB ו5.8% אתרידיאזול
Etridiazole + Pentachlorobenzene
  למסמכים נוספים
MANCO D קוטלי מחלות > מנקו די
קוטל מחלות להדברת מיגוון מחלות בגידולים רבים
גרגרים רחיפים המכילים 75% חומר פעיל
Mancozeb
  למסמכים נוספים
MANCOZAN קוטלי מחלות > מנקוזן
קוטל מחלות להדברת מגוון מחלות בגידולים רבים
אבקה רטיבה המכילה 80% חומר פעיל
Mancozeb
  למסמכים נוספים
Cidely Top קוטלי מחלות > סידלי טופ
קוטל מחלות להדברת מחלות הקימחון בגידולים שונים
תרכיז תפזורי המכיל 125 ג'/ל' דיפנוקונזול + 15 גר'/ל' סיפלופנאמיד
Difenoconazole+Cyflufenamid
  למסמכים נוספים
SERENADE ASO ASO קוטלי מחלות > סרנייד
קוטל מחלות להדברת בוטריטיס, קימחונית, קימחון וחילדון בתבלינים, בירקות, בגידולי שדה ובמטע
תרכיז רחיף המכיל 1.34% חומר פעיל
Bacillus subtilis
  למסמכים נוספים
Futura קוטלי מחלות > פוטורה
קוטל מחלות להדברת גרב בתפוח, כשותית בגפן וסלסול עלים באפרסק
תרכיז רחיף המכיל 560 גר'/ל' מלח אשלגן זרחיתי (375 גר'/ל' חומצה זרחיתית) + 125 גר'/ל' דיתיאנון
Potassium phosphite + Dithianon
  למסמכים נוספים
PRIORI EXTRA קוטלי מחלות > פריורי אקסטרה
קוטל מחלות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטעים
תרכיז רחיף המכיל ציפרוקונזול 80 גר'/ל' + אזוקסיסטרובין 200 גר'/ל'
Cyproconazole + Azoxystrobin
  למסמכים נוספים
Kasuri קוטלי מחלות > קאסורי
קוטל פטריות כנגד קימחון
300 גר'/ל' פיריופנון
Pyriofenone
  למסמכים נוספים
COMODOR קוטלי מחלות > קומודור
קוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטע
תרכיז רחיף המכיל כלורותלוניל 400 גר'/ל' + אזוקסיסטרובין 80 גר'/ל'
Chlorothalonil + Azoxystrobin
  למסמכים נוספים
COSMOS קוטלי מחלות > קוסמוס
קוטל פטריות להדברת כשותית וקימחון במלפפון, מילון, חמצה ובצל
תרכיז רחיף המכיל מלח אשלגן זרחיתי 583 גר/ל' + כלורותלוניל 250 גר'/ל'
Potassium phosphonate + Chlorothalonil
  למסמכים נוספים
CANON 50 קוטלי מחלות > קנון 50
קוטל מחלות סיסטמי להדברת כשותית במלפפון, מלון, בצל, צנונית, חימצה, צמחי תבלין וגפן, ולהדברת רקבון חום ורקבון שורשים וחלפת בהדרים ורקבון שורשים באבוקדו ומללת (בוטריוספריה)באבוקדו, נקטרינה ואפרסק.
תרכיז נוזלי המכיל 780 גרם בליטר מלח אשלגן זרחיתי (500 גר' בליטר חומצה זרחיתית)
Potassium phosphonate
  למסמכים נוספים
CANON PH קוטלי מחלות > קנון PH
קוטל מחלות להדברת רקבון חום בהדרים לאחר קטיף. לשימוש במערך אריזת הדרים בלבד.
תרכיז נוזלי המכיל 350 גרם חומצה זרחיתית בליטר
Ammonium phosphite
  למסמכים נוספים
ATABRON קוטלי חרקים > אטברון
קוטל חרקים להדברת מזיקים בכותנה, גידולי שדה, ירקות ופרחים
תרכיז מתחלב המכיל 50 גרם חומר פעיל בליטר
Chlorfluazuron
  למסמכים נוספים
AMPLIGO קוטלי חרקים > אמפליגו
קוטל חרקים בירקות וגידולי שדה
תרחיף קפסולות
Chlorantraniliprole (CTPR) + Lambda-cyhalothrin
  למסמכים נוספים
BIONEM קוטלי חרקים > ביונם
קוטל נמטודות בקרקע בירקות, מטעים, צמחי תבלין ופרחים
אבקה רחיפה המכילה 5% נבגי חיידק
נבגי חיידק Bacillus firmus
  למסמכים נוספים
DAGILIN קוטלי חרקים > דגילין
קוטל סרטנים טפילים בדגים
אבקה מסיסה המכילה 25% חומר פעיל
Diflubenzuron
  למסמכים נוספים
DORSAN קוטלי חרקים > דורסן
קוטל חרקים להדברת מיגוון גדול של מזיקים בגידולים חקלאיים רבים
תרכיז מתחלב המכיל 480 גרם חומר פעיל בליטר
Chlorpyrifos
  למסמכים נוספים
DORSAN 5% DUST קוטלי חרקים > דורסן 5% אבקה
קוטל חרקים להדברת קפנודיס ונמלים במטעים
אבקה המכילה 5% חומר פעיל
Chlorpyrifos
  למסמכים נוספים
DIMILIN קוטלי חרקים > דימילין
קוטל חרקים להדברת ליטוקולטיס בתפוחי עץ וטוואי התהלוכה ביער אורנים
אבקה רטיבה המכילה 25% חומר פעיל
Diflubenzuron
  למסמכים נוספים
HADAR קוטלי חרקים > הדר
קוטל אקריות להדברת אקרית חלודה ואקרית מזרחית בהדרים נושאי פרי.
תרכיז רחיף המכיל 500 גרם חומר פעיל בליטר
Cyhexatin
  למסמכים נוספים
Tedion קוטלי חרקים > טדיון
תכשיר להדברת ביצי אקריות
תרכיז מתחלב
Tetradifon
  למסמכים נוספים
TOTEM קוטלי חרקים > טוטם
טוטם הינו קוטל חרקים להדברת מזיקים בירקות ומטע.
תוארית ש.ת.ר ZC
Imidacloprid + Gamma cyhalothrin
  למסמכים נוספים
TONTO קוטלי חרקים > טונטו
קוטל אקריות בהדרים ואפרסמון
תרכיז רחיף
Fenbutatin oxide
  למסמכים נוספים
TITAN קוטלי חרקים > טיטאן 20
קוטל חרקים להדברת מיגגון מזיקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
תרכיז מתחלב המכיל 200 גרם חומר פעיל בליטר
Cypermethrin
  למסמכים נוספים
TEPPEKI קוטלי חרקים > טיפיקי
קוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות, בגידולי שדה, בכרם ובמטע
גרגרים רחיפים
Flonicamid
  למסמכים נוספים
TALSTAR קוטלי חרקים > טלסטאר
קוטל חרקים להדברת מיגוון גדול של מזיקים בגידולי שדה, ירקות, מטעים, תבלינים ופרחים
תרכיז מתחלב המכיל 100 גרם חומר פעיל בליטר
Bifenthrin
  למסמכים נוספים
TALSTAR GRANULES קוטלי חרקים > טלסטאר גרגרי
קוטל חרקים להדברת נמלים בפרדס ובמידשאות
גרגרים המכילים 0.2% חחומר פעיל
Bifenthrin
  למסמכים נוספים
METRONOME קוטלי חרקים > מטרונום
קוטל חרקים להדברת מזיקים בירקות, במנגו, בתבלינים ופרחים
תרכיז מתחלב
טרפנים סינטטים הזהים למיצוי מצמח כף האווז
  למסמכים נוספים
Metronome Prime קוטלי חרקים > מטרונום פריים
קוטל חרקים להדברת מזיקים בירקות, במנגו, בתבלינים ובפרחים.
תרכיז מתחלב
מורכב מטרפנים בהרכב זהה למיצוי מצמח כף אווז.
  למסמכים נוספים
Splat EC-O קוטלי חרקים > ספלאט עש החרוב
תכשיר המכיל חיקוי של פרומון המין הנקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש החרוב.
משחה
Z,E-7,9,11-Dodecatrienyl formate
  למסמכים נוספים
Splat FCM קוטלי חרקים > ספלאט עת"מ
תכשיר המכיל פרומון נקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש התפוח המדומה.
משחה
E/Z - 8 - Dodecenyl Acetate
  למסמכים נוספים
SURROUND קוטלי חרקים > סראונד
קוטל חרקים למניעת נזקי זבוב פירות ים תיכוני, פסילת האגס ומכות שמש במטעים, ולמניעת מכות שמש בעגבניות ונזקי פשפש הכותנה בכותנה
אבקה רחיפה המכילה 95% חומר פעיל
Cauline
  למסמכים נוספים
FYFANON קוטלי חרקים > פיפאנון
קוטל חרקים להדברת זבוב פירות בהדרים ונשירים וזבוב הזית בזית
תכשיר מרוכז לריסוס בנפח קטן ביותר (ULV)
Malathion
  למסמכים נוספים
PIRATE קוטלי חרקים > פיראט
קוטל חרקים ואקריות בירקות
תרכיז רחיף המכיל 240 גרם חומר פעיל בליטר
Chlorphenapyr
  למסמכים נוספים
PLICTRAN 600 קוטלי חרקים > פליקטרן 600
קוטל אקריות להדברת אקריות במטע, בגידולי שדה, ירקות ופרחים
תרכיז רחיף המכיל 600 גרם חומר פעיל בליטר
Cyhexatin
  למסמכים נוספים
Cryptex קוטלי חרקים > קריפטקס
תכשיר ביולוגי המבוסס על וירוס ספציפי להדברת עש התפוח המדומה באפרסמון, גויאבה, רימון, הדרים ואבוקדו.
תרכיז רחיף
גרנולווירוס של עש התפוח המדומה (CrleGV)
  למסמכים נוספים
RUFAST קוטלי חרקים > רופאסט
קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים
תחליב שמן במים המכיל 75 גרם חומר פעיל בליטר
Acrinathrin
  למסמכים נוספים
AMID-THIN שונות > אמיד-תין
דילול פרי בעצי תפוח
אבקה רחיפה המכילה 8.4% חומר פעיל
Naphthalene acetamide
  למסמכים נוספים
AMARILIO שונות > אמריליו
תכשיר להכנת לוחות ויריעות דביקים ללכידת חרקים
תכשיר נוזלי על בסיס מים המכיל כ- 35% אלסטומרים סינטטיים + כ- 20% שרפים סינטטיים
  למסמכים נוספים
AQUATAIN AMF שונות > אקואטיין
להדברת זחלי יתושים בגופי מים
תכשיר נוזלי המכיל 87.5% חומר פעיל
Polydimethylsiloxane
  למסמכים נוספים
Taharan שונות > טהרן
תכשיר המכיל כלור מיוצב לחיטוי וסניטציה במערכות השקיה, משטחים, משתלות, חממות ובתי אריזה
60%
Sodium dichloroisocyanurate
  למסמכים נוספים
Terminum שונות > טרמינום
דבק על בסיס מים למניעת טיפוס נמלים על עצים
תכשיר נוזלי וסמיך
Poly (n-Butene)-resin
  למסמכים נוספים
HTH שונות > כלור יבש HTH
לחיטוי מי שתיה וחיטוי בבריכות שחיה
גרגרים או טבליות המכילים 65% חומר פעיל
Calcium hypochlorite
  למסמכים נוספים
CHLORAN שונות > כלורן
גרגרים או טבליות לחיטוי פירות וירקות
גרגרים או טבליות המכילים 65% חומר פעיל
Calcium hypochlorite
  למסמכים נוספים
Magen Shimshon שונות > מגן שמשון
הוא נוזל איטום מיוחד למניעת תקרים (מניעת פנצ'ר) בצמיגים של ציוד חקלאי, טרקטורים, רכבי צמ"ה, עגלות נגררות, טרקטורונים, מכסחות דשא, קלנועיות ועוד , שמהירותם עד 50 קמ"ש.
  למסמכים נוספים
Smartblock שונות > סמרטבלוק
תכשיר נוזלי למניעת לבלוב תפוחי אדמה במהלך תקופת האחסון
  למסמכים נוספים