חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 רשימת תכשירים
שם מסחרישם גנרישימושדף מוצר
אוהיוFluazinamקוטל מחלות בתפוחי אדמה וגפן ולמניעת מחלות קרקע במילון ותפוחי אדמה ולטיפול מונע בזרעי אגוזי אדמה
אורורהCarfentrazone ethylקוטל עשבים רחבי עלים במטעים, בדגני חורף, בהכנת שטחים לזריעה ובשטחי בור
אורורה טורבוMecopropp+Carfentrazone-ethylקוטל עשבים רחבי עלים בחיטה ובשיבולת שועל
אטברוןChlorfluazuronקוטל חרקים להדברת מזיקים בכותנה, גידולי שדה, ירקות ופרחים
אטמי אקסטרהCyproconazoleקוטל מחלות סיסטמי להדברת מיגוון מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
אמיד-תיןNaphthalene acetamideדילול פרי בעצי תפוח
אמינוברDimethylamine salt of 2,4-Dקוטל עשבים רחבי עלים בחיטה, בשיבולת שועל, במטע ובשטחי בור
אמפליגוChlorantraniliprole (CTPR) + Lambda-cyhalothrinקוטל חרקים בירקות וגידולי שדה
אמריליו תכשיר להכנת לוחות ויריעות דביקים ללכידת חרקים
אקואטיין Polydimethylsiloxaneלהדברת זחלי יתושים בגופי מים
בוראלSulfentrazoneקוטל עשבים להדברת עשבים חד שנתיים וגומא הפקעים בחימצה
ביונםנבגי חיידק Bacillus firmusקוטל נמטודות בקרקע בירקות, מטעים, צמחי תבלין ופרחים
בראבו 720Chlorothalonilקוטל מחלות להדברת מחלות צמחים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
גולאסוFlorasulam + Tribenuron methyl קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה, בשעורה ובשיבולת שועל
גופריתרSulfurקוטל מחלות בירקות, מטעים נשירים וגפן ולהדברת אקרית חלודה בהדרים
גלבן מנקוזב א.ר.Mancozeb + Benalaxylלמניעה וכטיפול תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשונים
גלייפוסGlyphosateקוטל עשבים כללי להדברת מגוון גדול של עשבים במטעים ולהכנת שטחים
גלייפורורהGlyfosate + Carfentrazone ethylקוטל עשבים כללי להדברת עשבים בהכנת שטחים, במטע ובשטחי בור.
דאקוניל גרChlorothalonilקוטל מחלות להדברת מחלות צמחים בגידולי שדה וירקות
דאקטל תרChlorthal dimethylקוטל עשבים ברירני קדם הצצה בגידולי שדה ובירקות
דגיליןDiflubenzuronקוטל סרטנים טפילים בדגים
דודיןDodineקוטל מחלות בתפוח כנגד גרב
דומארקTetraconazoleקוטל מחלות סיסטמי להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
דומארק קומביTetraconazole+Sulfurקוטל מחלות להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטע, פרחים ותבלינים
דורסןChlorpyrifosקוטל חרקים להדברת מיגוון גדול של מזיקים בגידולים חקלאיים רבים
דורסן 5% אבקהChlorpyrifosקוטל חרקים להדברת קפנודיס ונמלים במטעים
דימיליןDiflubenzuronקוטל חרקים להדברת ליטוקולטיס בתפוחי עץ וטוואי התהלוכה ביער אורנים
דקוטהFlurochloridoneקוטל עשבים להדברת עשבים בגזר, חימצה, חמניות, בטטות,כרפס עלים (סלרי),פטרוסיליה, כוסברה, שמיר, כותנה ואגוזי-אדמה.
הדרCyhexatinקוטל אקריות להדברת אקרית חלודה ואקרית מזרחית בהדרים נושאי פרי.
הרקולס Potassium phosphonate + Copper oxychlorideקוטל מחלות להדברה ומניעה של מחלות בהדרים, בגפן, במנגו, ברימון ובעגבניה
ויטןCymoxanilקוטל מחלות להדברת כמשון בתפוחי אדמה
טדיוןTetradifonתכשיר להדברת ביצי אקריות
טהרןSodium dichloroisocyanurateתכשיר המכיל כלור מיוצב לחיטוי וסניטציה במערכות השקיה, משטחים, משתלות, חממות ובתי אריזה
טוטםImidacloprid + Gamma cyhalothrinטוטם הינו קוטל חרקים להדברת מזיקים בירקות ומטע.
טונטוFenbutatin oxideקוטל אקריות בהדרים ואפרסמון
טיטאן 20Cypermethrinקוטל חרקים להדברת מיגגון מזיקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים
טיפיקיFlonicamidקוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות, בגידולי שדה, בכרם ובמטע
טלסטארBifenthrinקוטל חרקים להדברת מיגוון גדול של מזיקים בגידולי שדה, ירקות, מטעים, תבלינים ופרחים
טלסטאר גרגרי Bifenthrinקוטל חרקים להדברת נמלים בפרדס ובמידשאות
טרגט מסמאי(Mono Sodium Methane Arsonate (MSMAקוטל עשבים כללי להדברת מגוון גדול של עשבים בכותנה, במטעים, בפרדסים ובשטחי בור
טרימנגול Manebקוטל מחלות להדברת מגוון מחלות בגידולים רבים
טרכלורPentachloronitrobenzene-PCNB קוטל מחלות להדברת מחלות קרקע בגידולי שדה, ירקות ופרחים
טרכלור סופר X Etridiazole + Pentachlorobenzene קוטל מחלות להדברת מחלות קרקע בפרחים
טרמינוםPoly (n-Butene)-resinדבק על בסיס מים למניעת טיפוס נמלים על עצים
כלור יבש HTHCalcium hypochloriteלחיטוי מי שתיה וחיטוי בבריכות שחיה
כלורןCalcium hypochloriteגרגרים או טבליות לחיטוי פירות וירקות
מגן שמשון הוא נוזל איטום מיוחד למניעת תקרים (מניעת פנצ'ר) בצמיגים של ציוד חקלאי, טרקטורים, רכבי צמ"ה, עגלות נגררות, טרקטורונים, מכסחות דשא, קלנועיות ועוד , שמהירותם עד 50 קמ"ש.
מטרונוםטרפנים סינטטים הזהים למיצוי מצמח כף האווזקוטל חרקים להדברת מזיקים בירקות, במנגו, בתבלינים ופרחים
מטרונום פרייםמורכב מטרפנים בהרכב זהה למיצוי מצמח כף אווז.קוטל חרקים להדברת מזיקים בירקות, במנגו, בתבלינים ובפרחים.
מנקו דיMancozebקוטל מחלות להדברת מיגוון מחלות בגידולים רבים
מנקוזןMancozebקוטל מחלות להדברת מגוון מחלות בגידולים רבים
סידלי טופDifenoconazole+Cyflufenamidקוטל מחלות להדברת מחלות הקימחון בגידולים שונים
סינרג'יDicamba sodium + Triasulfuronקוטל עשבים להדברת עשבים בחיטה
סמרטבלוק תכשיר נוזלי למניעת לבלוב תפוחי אדמה במהלך תקופת האחסון
ספוטלייטCarfentrazone ethylקוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה לפני האסיף, לייבוש עשבייה לפני קציר חימצה ולשרפת חזירים במטע
ספיריטPendimethalinקוטל עשבים ברירני למניעת הצצה של עשבים
ספלאט עש החרובZ,E-7,9,11-Dodecatrienyl formateתכשיר המכיל חיקוי של פרומון המין הנקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש החרוב.
ספלאט עת"מE/Z - 8 - Dodecenyl Acetateתכשיר המכיל פרומון נקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש התפוח המדומה.
סראונדCaulineקוטל חרקים למניעת נזקי זבוב פירות ים תיכוני, פסילת האגס ומכות שמש במטעים, ולמניעת מכות שמש בעגבניות ונזקי פשפש הכותנה בכותנה
סרנייד Bacillus subtilis קוטל מחלות להדברת בוטריטיס, קימחונית, קימחון וחילדון בתבלינים, בירקות, בגידולי שדה ובמטע
פוטורהPotassium phosphite + Dithianonקוטל מחלות להדברת גרב בתפוח, כשותית בגפן וסלסול עלים באפרסק
פיפאנוןMalathionקוטל חרקים להדברת זבוב פירות בהדרים ונשירים וזבוב הזית בזית
פיראטChlorphenapyrקוטל חרקים ואקריות בירקות
פליקטרן 600Cyhexatinקוטל אקריות להדברת אקריות במטע, בגידולי שדה, ירקות ופרחים
פנטרהQuizalofop-p-tefurylקוטל עשבים דגניים בגידולים רחבי עלים
פריורי אקסטרהCyproconazole + Azoxystrobinקוטל מחלות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטעים
קאסוריPyriofenoneקוטל פטריות כנגד קימחון
קדרהImazapicקוטל עשבים להדברת גומא הפקעים ועשבים חד שנתיים באגוזי אדמה
קומודורChlorothalonil + Azoxystrobinקוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטע
קומנדClomazoneקוטל עשבים להדברת עשבים בפפריקה, פלפל ובטטה
קוסמוסPotassium phosphonate + Chlorothalonilקוטל פטריות להדברת כשותית וקימחון במלפפון, מילון, חמצה ובצל
קנון 50Potassium phosphonateקוטל מחלות סיסטמי להדברת כשותית במלפפון, מלון, בצל, צנונית, חימצה, צמחי תבלין וגפן, ולהדברת רקבון חום ורקבון שורשים וחלפת בהדרים ורקבון שורשים באבוקדו ומללת (בוטריוספריה)באבוקדו, נקטרינה ואפרסק.
קנון PHAmmonium phosphiteקוטל מחלות להדברת רקבון חום בהדרים לאחר קטיף. לשימוש במערך אריזת הדרים בלבד.
קריפטקסגרנולווירוס של עש התפוח המדומה (CrleGV)תכשיר ביולוגי המבוסס על וירוס ספציפי להדברת עש התפוח המדומה באפרסמון, גויאבה, רימון, הדרים ואבוקדו.
רופאסטAcrinathrinקוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים