חיפוש בקטלוג התכשיריםמוצר
גידול
פגע
כללי
 סביבה

חברת לוכסמבורג מייצרת ומשווקת כימיקלים ייחודיים לשימוש בחקלאות ובתעשייה. הכימיקלים להגנת הצומח (חומרי הדברה) מיועדים למגזר החקלאי בישראל ובעולם. מוצרים אלה תורמים לחקלאות בריאה יותר, לגידול בתנובה, לאספקת מזון מגוון, בריא, בטוח ובמחירים נוחים ולשיפור הרווחיות של העוסקים בחקלאות. ביצור ובשימוש בכימיקלים קיים פוטנציאל סיכון לאדם ולסביבה ולכן נדרשים מומחיות ומקצוענות מוקפדת.

הקפדה על שימוש זהיר
בגלל תכונותיהם של חלק מהמוצרים, השימוש בהם על ידי הלקוחות חייב להיות שימוש מושכל ומוקפד על פי ההנחיות הכתובות על תווית המוצר. הוראות השימוש על אריזות המוצרים מביאות לידי ביטוי את הניסיון והמידע שנצבר בחברת לוכסמבורג בשימוש בטוח. הקפדה על מילוי ההוראות תמנע כל סיכון לאדם, לחי ולסביבה. חקלאים המשתמשים במוצרי החברה חייבים לפעול רק על פי הוראות התווית של כל מוצר. 

ייצור
מוצרי החברה מיוצרים תוך שמירה על בטיחות העובדים ועל הסביבה. העובדים מקצוענים בתחומים, מתפעלים את מערכות הייצור מתוך היכרות מעמיקה של תהליכי הייצור ועל פי נהלים ברורים המפיקים תוצרת באיכות מעולה בשליטה מלאה. 

טיפול בפסולת

לוכסמבורג מתייחסת אל פסולת תעשייתית כאילו הייתה מוצר. הפסולת נארזת ונשלחת להמשך טיפול למפעלים מומחים. תוצרי לוואי במצב צבירה גזי נקלטים במערכות לשטיפה, ספיגה, וסתירה המשנים את תכונותיהם.